Indsats

 • /200


 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Lanius collurio / Rødrygget tornskade / Stabil eller fremgang Bestand >= 1 Antal ynglepar
  • Biodiversitet / Lullula arborea / Hedelærke / Stabil eller fremgang Bestand >= 1 Antal ynglepar

  • Biodiversitet / Tør hede / Stabil eller fremgang Naturtilstandsklasse (værdi fra 1-5) >= 2
  • Biodiversitet / Tør hede / Stabil eller fremgang Index >= 0,8 enhedsløs / Artsindex skal på sigt være minimum 0,8 for alle cirkler

  • Målsætning(er) ikke angivet...
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png